Επενδυτικοί Τομείς

Επενδυτικοί Τομείς Οικιακές συσκευές

Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες
Υποδομή

Εξαρτήματα αυτοκινήτων

Αγροτουριστικό

Ανανεώσιμη ενέργεια

Εξοπλισμός υγειονομικής περίθαλψης

Τροφή

Υπηρεσίες παροχής ενέργειας/φυσικού αερίου/νερού

Βιομηχανικός αυτοματισμός

Δρόμοι εργαλείων

Επιστήμη της Ζωής

Ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμός

Αεροδρόμια