Εμείς στο Investments Board ™ προσφέρουμε στους πελάτες μας τα εξής

Βρίσκουμε επενδυτές για εσάς

 

 • Εργα
 • Επιχείρηση
 • Επενδύσεις σε ακίνητα και γη
 • Τουριστικός τομέας Ξενοδοχεία κλπ,
 • Εναλλακτική ενέργεια
 • Εφευρέσεις
 • Start ups
 • Οτιδήποτε χρειαστείς
 • Μετρητά για ίδια κεφάλαια
 • Κεφάλαιο εκκίνησης
 • Αγορά outs
 • Κεφάλαιο για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας
 • Συνεργάτες

 

Έχουμε πολυετή εμπειρία στην εξεύρεση κατάλληλων επενδυτών ή επενδυτικών κεφαλαίων για εσάς.